คลิกตรงนี้เพื่อดูแบบ PDF ไฟล์
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น