หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
Poster


Traffic Accident in I-san Epileptics Traffic Accidents in I-San Epileptics.
Quality of Life in Epileptic Out-patients at Srinagarind Hospital Quality of Life for Epilepsy Out-patients at
       Srinagarind Hospital .

Survey of Public Awareness, Understanding and Attitude Toward Epilepsy in Khon Kaen Survey of Public Awareness, Understanding, and
      Attitude Toward Epilepsy in Khon Kaen.

????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
      ???????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
      ?????????????????????????? ???????

?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
       ????????????????????

?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th