หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
บทความตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ

1 14Incidence of Febrile Seizures in Thalassemic Patients. J Med Assoc Thai 2004; 87(8) : 970-3.
2 Seizures in nonketotic hyperglycaemia. Seizure 2003; 12: 409-410.
3 Very High Dose Phenobarbital for Refractory Status Epilepticus. J Med Assoc Thai 2007; 90(12) : 1-3. (Preliminary Report)
4 S Tiamkao, SD Shorvon. Seizure-related injury in an adult tertiary epilepsy clinic. Hong Kong Med J Vol 12 No.4 August 2006; 260-3.
5 Basic Knowledge of Epilepsy among Medical Student. J Med Assoc Thai 2007; 90(11) : 2271-6.
6 Chrono Impact versus Enteric Coated Valproate in Thai Epileptic Patients . J Med Assoc Thai 2005; 88(11) : 1651-9.
7 Knowledge of Epilepsy among Teachers in Khon Kean Province, Thailand . J Med Assoc Thai 2005; 88(12) : 1802-8.
8 Appropriateness of Intravenous Loading Dose of Phenytoin Treatment in Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai 2005; 88(11) :
1638-41.
9 Seizure - Related Injuries in Northeast Thailand . J Med Assoc Thai 2006; 89(5) : 608-13.
10 Seizure Presenting to the Emergency Department, Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai 2006; 89(3) : 362-7.
11
12
Seizure in Non-HIV Cryptococcal Meningitis . J Med Assoc Thai 2007; 90(7) : 1298-302.
13

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th