หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
คลินิกให้บริการ


วันที่ให้บริการ : ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ชั้น 1 ตึกพระบรมราชชนนีอนุสรณ์ 19 ชั้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มีการศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคลมชักที่มารับการรักษาในคลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 1,073 คน และผู้ป่วยใน จำนวน 221 คน มีทั้งผู้ป่วยในจัดหวัดขอนแก่น และต่างจัดหวัด และทางกลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก ได้เปิดคลินิกโรคลมชักสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักและให้บริการคำแนะนำการใช้ยากันชัก โดย อาจารย์เภสัชกร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และมีการแจกหนังสือความรู้โรคลมชัก และ VCD โรคลมชักแก่ผู้ป่วยที่รอรับการรักษาด้วย ซึ่งกลุ่มศึกษาวิจัย มีค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากการใช้สิทธิ (บัตรทอง, บัตรประกันสังคม, อื่นๆ) หรือผู้ป่วยที่รักษายาก

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th