หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
บทความตีพิมพ์ ภาษาไทย
1
2
ยากันชัก (ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2537)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tiamkao S , Jitpimolmard S. Nocturnal epilepsy : report 5 cases. Srinagarind Med J 1998; 13:20 -3.

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th