หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
Research

 

1. Prevalence and Associated Factors of Poststroke Seizures in Srinagarind Hospital. (โครงการใหม่)
2. Seizures and CNS infection. (โครงการใหม่)
3. Knowledge, Attitude and Perception toward Epilepsy in Khon Kaen Province. (โครงการใหม่)
4. Sodium Valproate Intravenous in Status Epilepticus. (โครงการใหม่)
5. Predictive Risk of Seizure Controlled in Status Epilepticus. (โครงการใหม่)
6. Predictive Risk of Seizure-related Injury. (โครงการใหม่)
7. Predictive Factors of Seizure Controlled in NKHS. (โครงการใหม่)
8. The Comparative Bioavailability Study of Phenytoin between Capsule and Suspension Dosage Forms in Healthy Volunteers. (โครงการต่อเนื่อง)
9. Herbal Used in Epilepsy Patients, Srinagarind Hospital. (โครงการต่อเนื่อง)
10. Pharmacist’s Role in Epilepsy Clinic. (โครงการต่อเนื่อง)
11. Cost-effectiveness of Antiepileptics Level Monnitoring. (โครงการต่อเนื่อง)
12. Causes of Antiepileptic Level were not in Therapeutic Range. (โครงการต่อเนื่อง)
13. Epilepsy Familiarity, Knowledge, Attitude, and Management: A Survey Study in the Northeastern Population of Thailand. (โครงการต่อเนื่อง)
14. Perception on Epilepsy, Knowledge and Self Care among Patients with Epilepsy in the Northeast of Thailand. (โครงการต่อเนื่อง)
15. Knowledge, Attitude, and First – Aids of Epilepsy among Relatives of Epilepsy Sufferer. (โครงการต่อเนื่อง)
16. Alternative and Complementary Therapies Used by Person with Epilepsy in Northeast Thailand. (โครงการต่อเนื่อง)

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th