หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
ประชุมวิชาการโรคลมชัก
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโรคลมชัก วันที่ 18 สิงหาคม
     2548 ณ ห้องประชุมจำลอง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
     โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
สไลด์การประชุมวิทยากร คลิกที่นี่
.
  ประชุมวิชาการโรคลมชัก วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ณ
     โรงพยาบาลหนองคาย
สไลด์การประชุมวิทยากร คลิกที่นี่
ประชุมวิชาการโรคลมชัก ปี 2549
ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมประชุมวิชาการ
    ลมชักประจำปี 2549 ครั้งที่ 3 เรื่อง ความจริงที่ควรรู้ในการ
    ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2549
    [ อ่านรายละเอียด. .]
สไลด์การประชุมวิทยากร คลิกที่นี่
.


กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th